BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Araştırma Sorusu Üretme
✓ Çetele ve Sıklık Tablosu
✓ Sütun Grafiği

ARAŞTIRMA SORUSU NEDİR?

Bir gruptan veri toplamak için sorulan belirli özelliklere sahip sorulara araştırma sorusu denir.

Bir sorunun araştırma sorusu olması için şu özelliklere sahip olması gerekir:

  • Sorunun kime yöneltileceği belirli olmalıdır.
  • Soruyla birden fazla veri elde edilebilmelidir.

ÖRNEK: “Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği renk hangisidir?” sorusu bir araştırma sorusudur.

Çünkü bu sorunun kime yöneltileceği belirlidir ve bu soruya farklı cevaplar verilebilir.

ÖRNEK: “Matematik öğretmenimizin tuttuğu takım nedir?” sorusu bir araştırma sorusu değildir.

Çünkü bu soruya cevap alabilmek için bir grup yerine öğretmenimize soru sormamız yeterlidir ve sorunun tek bir cevabı vardır.

ÖRNEK: “Türkiye’nin başkenti neresidir?” sorusu bir araştırma sorusu değildir.

Çünkü bu sorunun cevabı bellidir ve bir gruba sormamıza gerek yoktur.

ÇETELE VE SIKLIK TABLOSU

Çetele tablosunda her bir veri çizgi ile ifade edilir. Bu verileri okumayı kolaylaştırmak için 4 dikey çizgiden sonra 1 yatay çizgi çizilerek veriler 5’li gruplanır. Sıklık tablosunda ise veriler sayılarla ifade edilir.

Tablo Nasıl Oluşturulur?

  • Veriler toplanır.
  • Elde edilen veriler gruplara ayrılır.
  • Bu verilere uygun sıklık tablosu veya çetele tablosu oluşturulur.
  • Tabloya uygun bir başlık yazılır.

ÖRNEK: Bir gruptan “En sevdiğiniz yemek nedir?” sorusu ile toplanan veriler aşağıda çetele ve sıklık tablosu ile gösterilmiştir.

Çetele ve Sıklık Tablosu Örneği

SÜTUN GRAFİĞİ

Verilerin sütunlarla gösterildiği grafik türü sütun grafiğidir.

Sütun Grafiği Nasıl Oluşturulur?

  • Grafiğe, grafiğin içeriği hakkında bilgi veren bir isim verilmelidir.
  • Eksenlerde ne bulunduğu eksenlere başlık olarak yazılmalıdır.
  • Sayıların bulunduğu eksen eşit aralıklara ayrılmalıdır.
  • Sütunların kalınlığı ve aralarındaki mesafeler birbirine eşit olmalıdır.
Sütun Grafiği Örneği

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.
✓ Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Üçgen ve Dörtgenlerde AçılarVeri Analizi ve Yorumlama