Cebirsel İfadeler

  • BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
  • √ Cebirsel İfade
  • √ Değişken, Katsayı, Terim, Sabit Terim, Benzer Terim

CEBİRSEL İFADELER

Bu konuda değişken, bilinmeyen nedir, cebirsel ifade nedir, katsayı nedir, terim nedir öğreneceğiz.

Bir sayının değerinin bilinmediği durumlarda bu sayının yerine bir değişken veya bilinmeyen yazarız. (x, y, a gibi…) En az bir bir bilinmeyen ve bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir.

ÖRNEK : Bir sayının 2 katının 3 fazlası ifadesini cebirsel ifade olarak yazalım.

Burada sayıyı bilmediğimiz için bu sayı yerine x kullanırız. Cebirsel ifademiz: 2x + 3 olur.

Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir veya birden fazla değişkenin çarpımına terim, değişkenle çarpım durumunda bulunan sayıya katsayı denir.

ÖRNEK : 3x ifadesinde x bilinmeyen, 3 ise katsayıdır.

Terimleri birbirinden ayırmak için toplama ve çıkarma işlemlerinin önünden ifadeyi böleriz. Her parça bir terimdir.

ÖRNEK : 5x + 2y − 7 ifadesini inceleyelim.

5x + 2y − 2 ifadesini “+” ve “−” işaretlerinin önünden bölersek terimleri elde ederiz.

5x / + 2y / − 7 ifadesi 3 terimlidir. Terimleri 5x, 2y ve −7’dir

İçerisinde değişken bulunmayan terime sabit terim denir.

ÖRNEK : 6y + 12 ve −3x − 9 ifadelerinde sabit terimleri bulalım.

6y + 12 cebirsel ifadesinde sabit terim +12’dir.

−3x − 9 cebirsel ifadesinde sabit terim −9’dur.

Sabit terim de bir katsayıdır.

5x2 − 7 cebirsel ifadesinde kat sayılar 5 ve −7’dir.

Bir cebirsel ifadede bir değişkenin aynı kuvvetine sahip terimlerine benzer terim denir.

ÖRNEK : 3x / 5x / – 9x / 0,5x / x terimleri benzer terimdir.

5a / a2 / 5b / 2 / 3y terimlerinden hiç biri benzer terim değildir.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

Güncelleniyor…

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:

  • √ Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
  • √ Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
  • √ Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Oran ve Oran Çeşitleri

Araştırma Soruları, Tablolar ve Sütun Grafiği

Bunları da beğenebilirsin
YORUMLAR