BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Cebirsel İfade
✓ Değişken, Katsayı, Terim, Sabit Terim, Benzer Terim

Bir sayının değerinin bilinmediği durumlarda bu sayının yerine bir değişken veya bilinmeyen yazarız. (x, y, a gibi…) En az bir bir bilinmeyen ve bir işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir.

ÖRNEK: Bir sayının 2 katının 3 fazlası ifadesini cebirsel ifade olarak yazalım.

Burada sayıyı bilmediğimiz için bu sayı yerine x kullanırız. Cebirsel ifademiz: 2x + 3 olur.

Bir cebirsel ifadede bir sayı ile bir veya birden fazla değişkenin çarpımına terim,değişkenle çarpım durumunda bulunan sayıya katsayı denir.

ÖRNEK: 3x ifadesinde x bilinmeyen, 3 ise katsayıdır.

Terimleri birbirinden ayırmak için toplama ve çıkarma işlemlerinin önünden ifadeyi böleriz. Her parça bir terimdir.

ÖRNEK: 5x + 2y − 7 ifadesini inceleyelim.

5x + 2y − 2 ifadesini “+” ve “−” işaretlerinin önünden bölersek terimleri elde ederiz.

5x / + 2y / − 7 ifadesi 3 terimlidir. Terimleri 5x, 2y ve −7’dir.

İçerisinde değişken bulunmayan terime sabit terim denir.

ÖRNEK: 6y + 12 ve −3x − 9 ifadelerinde sabit terimleri bulalım.

6y + 12 cebirsel ifadesinde sabit terim +12’dir.

−3x − 9 cebirsel ifadesinde sabit terim −9’dur.

Sabit terim de bir katsayıdır.

ÖRNEK: 5x2 − 7 cebirsel ifadesinde kat sayılar 5 ve −7’dir.

Bir cebirsel ifadede bir değişkenin aynı kuvvetine sahip terimlerine benzer terim denir.

ÖRNEK: 3x / 5x / – 9x / 0,5x / x terimleri benzer terimdir.

5a / a2 / 5b / 2 / 3y terimlerinden hiç biri benzer terim değildir.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
✓ Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
✓ Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Oran ve Oran ÇeşitleriAraştırma Soruları, Tablolar ve Sütun Grafiği