BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Araştırma Soruları Üretme
✓ Veri Toplama, Verileri Düzenleme
✓ İkili Çetele, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği

Belirli bir amaç için, gözlem veya araştırma yoluyla veri toplanması, düzenlenmesi, analiz yapılması ve çıkarımda bulunması işlemlerine istatistik denir.

Veri toplamak için önce araştırma sorusuna ihtiyacımız vardır. Araştırma sorumuz sonucunda tek bir gruba ait veri toplayabileceğimiz gibi iki veri grubunu karşılaştırabileceğimiz veriler de toplayabiliriz. Toplamak istediğimiz verilere göre araştırma sorusu oluşturmalıyız.

ARAŞTIRMA SORUSU OLUŞTURMA

5. sınıf veri toplama konusunda araştırma sorusu nedir ve araştırma sorusu nasıl oluşturulur öğrenmiştik. Bu yıl ise iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorularını öğreneceğiz.

ÖRNEK: Aşağıdaki araştırma sorularını inceleyelim.

1. Sınıfımızdaki öğrencilerin tuttukları futbol takımları hangileridir?
2. Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerinin memleketleri nelerdir?
3. Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin sevdikleri renkler nelerdir?
4. Okulumuzdaki 6. sınıf ve 7. sınıf öğrencilerinin en sevdikleri ders nedir?

Yukarıdaki soruları incelediğimizde 1. ve 2. sorular tek bir gruptan veri toplamaya yönelik sorulardır. 3. ve 4. sorularda ise iki farklı gruptan veri toplanacaktır. (Kız – Erkek, 6.sınıf – 7.sınıf)

İKİLİ ÇETELE TABLOSU

Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını çentikler kullanarak gösteren tabloya çetele tablosu denir. Bu yıl iki farklı gruba yönelik veri topladığımız için bu verileri ikili çetele tablosu ile gösterebiliriz.

ÖRNEK: Sınıfımızdaki arkadaşlarımızın tercih etmek istedikleri mesleklerle ilgili veri toplamak istiyoruz. Verileri toplarken anket kullanabiliriz. Anketi düzenlerken iki farklı gruba ait veri toplayacağımızı göz önüne alarak “kız-erkek” seçeneğini de anketimize ekleyebiliriz. Örneğin anketimiz şu şekilde olabilir:

Anket

Bu anketten elde ettiğimiz verileri mesleklere ve cinsiyete göre bir tablo oluşturup kişi sayısına göre çentik atarak ikili çetele tablosu düzenleyebiliriz.

İkili Çetele Tablosu

İKİLİ SIKLIK TABLOSU

Bir veri topluluğundaki her bir verinin olma sıklığını sayılar kullanarak gösteren tabloya sıklık tablosu denir. Bu yıl iki farklı gruba yönelik veri topladığımız için bu verileri ikili sıklık tablosu ile gösterebiliriz.

Yukarıdaki anketten elde ettiğimiz verileri sıklık tablosu ile gösterecek olursak:

İkili SıklıkTablosu
İkili Sıklık Tablosu Örneği

İKİLİ SÜTUN GRAFİĞİ

Sütun grafiği oluşturmayı 5. sınıf tablo ve grafikler konusunda öğrenmiştik. Şimdi ise ikili sütun grafiği oluşturacağız. Bunun için elde ettiğimiz verileri iki grup yan yana olacak şekilde sütunlar halinde göstereceğiz. Örnek olarak yukarıdaki ankette elde ettiğimiz sonuçları ikili sütun grafiğinde gösterelim.

İkili Sütun Grafiği
Dikey Sütun Grafiği Örneği
Yatay İkili Sütun Grafiği
Yatay Sütun Grafiği Örneği

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
TEST ÇÖZME BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
✓ İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Cebirsel İfadelerAritmetik Ortalama ve Açıklık