BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Kesirle Bölme Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Bu konumuzda kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz.

ÖRNEK: Bir pastayı Ahmet ve 3 kardeşi eşit olarak paylaşmışlardır. Ahmet’e ne kadar pasta düşmüştür?

Bu sorunun cevabının \(\frac14\) olduğunu biliyoruz.

Burada 1 bütünü eş 4 parçaya ayırdığımız için sonucu \(\frac14\) olarak düşünebiliriz. Şimdi bir de şu soruya bakalım.

ÖRNEK: 20 litre suyu beşer litrelik şişelere doldurmak için kaç şişe gerekir?

Bu soruyu farklı yollarla çözebiliriz:

Birinci yol olarak bölme işlemi yapabiliriz. \(20\div5=4\)

İkinci yol olarak da verilen ifadeyi kesir olarak yazarız. Yukarıdaki örnekte 1 bütünü 4 parçaya ayırdığımızda \(\frac14\) yazmıştık.

Burada da 20 litreyi 5 parçaya ayırdığımız için \(\frac{20}5\) yazabiliriz. Daha sonra sadeleştirme işlemi ile sonucu 4 buluruz.

► \(\frac3{10}\) kesrini “onda üç” olarak okuyabildiğimiz gibi “üç bölü on” olarak da okuyabiliriz. Yani kesir olarak gösterdiğimiz çoklukların değerini bulmak için bölme işlemini de kullanabiliriz.

► Kesir gösterimi, bölme işlemini de ifade eder. Yani kesrin payının paydasına bölünmesidir.

Bu konumuzda kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi inceledik. Bu ilişkiden yola çıkarak bir sonraki konumuzda kesirlerin ondalık gösterimlerini bulmayı öğreneceğiz.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin EtmeOndalık Gösterimler, Çözümleme ve Yuvarlama