BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizme

Eş küplerle oluşturulan 3 boyutlu yapıların farklı yönlerden görünümlerini 2 boyutlu olarak çizebiliriz. Bunu yaparken verilen yapının istenilen yönden bakış açımıza göre dik yüzeyleri çizeriz. Karşılıklı yönlerden oluşan görüntüler eş ve simetrik olur.

ÖRNEK: Aşağıda verilen cismin önden, arkadan, sağdan, soldan, üstten ve alttan görünümünü çizelim.

Önden ve arkadan görünümler eş ve simetriktir.

Sağdan ve soldan görünümler eş ve simetriktir.

Alttan ve üstten görünümler eş ve simetriktir.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Aritmetik Ortalama, Ortanca Değer, Tepe DeğerFarklı Yönden Görünümleri Verilen Yapıyı Oluşturma