BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Üslü Nicelikler
✓ Negatif Sayıların Kuvvetleri
✓ 10’un Kuvvetleri
✓ 0 ve −1’in Kuvvetleri
✓ Sıfırıncı Kuvvet

TAM SAYILARIN KUVVETLERİ

n tane a sayısının çarpımı a.a.a….a.a.a = an şeklinde gösterilir.
an sayısı a’nın n. kuvveti veya a üssü n olarak okunur. Burada a’ya taban, n’ye üs veya kuvvet denir.

Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımına o sayının kuvveti denir. Bir sayıyı tekrarlı çarparak bu işlemin sonucunu bulmaya ise kuvvet alma denir.

ÖRNEK:

► 5.5.5=53

(3 tane 5’in yan yana çarpılması, 5 üssü 3 veya 5’in 3. kuvveti diye okunur.)

► (−7).(−7).(−7).(−7)=(−7)4

(4 tane −7’nin tekrarlı çarpımı, −7 üssü 4 veya −7’nin 4. kuvveti diye okunur.)

NOT: Bir sayının 2. kuvvetine o sayının karesi, 3. kuvvetine ise o sayının küpü denir.

ÖRNEK: 23 sayısını “2’nin küpü” olarak okuyabiliriz. 32 sayısını da “3’ün karesi” olarak okuyabiliriz.

Pozitif Sayıların Kuvvetleri

Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir.

ÖRNEK: Aşağıdaki üslü ifadeleri inceleyelim.

72 = 49
34 = 81

Sıfırın Pozitif Kuvvetleri

Sıfırın pozitif kuvvetleri 0’a eşittir.

ÖRNEK: Aşağıdaki üslü ifadeleri inceleyelim.

0= 0
0= 0.0 = 0
025 = 0

1’in Kuvvetleri

1’in bütün kuvvetleri 1’dir.

ÖRNEK: Aşağıdaki üslü ifadeleri inceleyelim.

1= 1
132 = 1

Negatif Sayıların Kuvvetleri

Negatif bir sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.

(−2)= (−2).(−2) = + 4 (üssü çift sayı olduğu için cevap pozitiftir)

(−2)= (−2).(−2).(−2) = −8 (üssü tek sayı olduğu için cevap negatiftir)

PARANTEZİN ÖNEMİ: Üslü sayılarda “−” sembolü parantezin içindeyse tabana dahildir. Eğer “−” sembolü parantezin dışındaysa veya parantez yoksa taban negatif değildir.

ÖRNEK: −24 ve (−2)4 arasındaki farkı inceleyelim.

► −24 işleminde taban 2’dir. Bu yüzden 2 sayısını 4 kere çarparız ve sonucun başına “−” koyarız.
−24 = − 2.2.2.2 = −16

► (−2)4 işleminde taban −2’dir. Bu yüzden −2 sayısını 4 kere çarparız.
(−2)4 = (−2).(−2).(−2).(−2) = +16

Bu örnekte görüldüğü gibi iki durumun işlemi de sonucu da farklıdır.

ÖRNEK: −33 ve (−3)3 arasındaki farkı inceleyelim.

► −33 işleminde taban 3’tür. Bu yüzden 3 sayısını 3 kere çarparız ve sonucun başına “−” koyarız.
−33 = − 3.3.3 = −27

► (−3)3 işleminde taban −3’tür. Bu yüzden −3 sayısını 3 kere çarparız.
(−3)3 = (−3).(−3).(−3) = −27

Bu örnekte cevaplar aynı çıksa da işlemler farklıdır.

−1’in Kuvvetleri

−1’in tek kuvvetleri −1, çift kuvvetleri +1’dir.

ÖRNEK: Aşağıdaki üslü ifadeleri inceleyelim.

(−1)1453 = −1
(−1)2024 = +1

Bir Sayının Sıfırıncı Kuvveti

Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1’e eşittir.

ÖRNEK: Aşağıdaki üslü ifadeleri inceleyelim.

82= 1
(−5)= 1

10’un Kuvvetleri

10’un doğal sayı kuvvetlerini bulurken üsteki sayı kadar 0 rakamı 1’in yanına yazılır.

ÖRNEK: Aşağıdaki 10’un kuvvetlerini inceleyelim.

100 = 1
101 = 10
102 = 100
103 = 1000
104 = 10000

Yukarıda da görüldüğü gibi 10’un üzerindeki doğal sayı kaç ise 1’in yanına o kadar 0 koyarız.

1025 = 1000….000 (1’in yanına 25 tane 0 yazılır.)

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

İLGİLİ KAZANIM TESTİ BAĞLANTISI
KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Tam Sayılarla Çarpma ve BölmeRasyonel Sayılar ve Sayı Doğrusunda Gösterme