EN BÜYÜK ASAL SAYI KAÇTIR?

“En büyük asal sayı kaçtır?” sorusuna cevap verebilmek için öncelikle “Asal sayılar sonsuz mudur?” sorusuna cevap vermek gerekir. Asal sayılar sonsuzdur ancak asal olduğunu bildiğimiz sayıların bir sonu vardır. İşte yıllardır süregelen bir uğraştır bu en büyük asal sayıyı bulmak. Bildiğimiz en büyük asal sayıyı bulmak desek daha doğru olur tabi.

Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), Mersenne asalları aramak için ücretsiz bir yazılım kullanan gönüllülerin ortak bir projesidir. Son 20 yıldaki en büyük asal sayı rekorlarının neredeyse tamamı Mersenne asalıdır ve GIMPS projesinin ürünüdür.

BİLİNEN EN BÜYÜK ASAL SAYI KAÇTIR?

7 Aralık 2018 tarihinde bulunan 24.862.048 basamaklı asal sayı, bu tarihten yaklaşık 1 yıl önce bulunan 22.338.618 basamaklı asal sayıdan “En Büyük Asal Sayı” unvanını devraldı. Mersenne Asallarından biri olan ve M82589933 olarak adlandırılan bu sayı “Great Internet Mersenne Prime Search” (GIMPS) projesi kapsamında bulundu.

Bilinen en büyük asal sayının ilk ve son 120 basamağı şu şekilde:

1 4 8 8 9 4 4 4 5 7 4 2 0 4 1 3 2 5 5 4 7 8 0 6 4 5 8 4 7 2 3 9 7 9 1 6 6 0 3 0 2 6 2 7 3 9 9 2 7 9 5 3 2 4 1 8 5 2 7 1 2 8 9 4 2 5 2 1 3 2 3 9 3 6 1 0 6 4 4 7 5 3 1 0 3 0 9 9 7 1 1 3 2 1 8 0 3 3 7 1 7 4 7 5 2 8 3 4 4 0 1 4 2 3 5 8 7 5 6 0 …

… (24 861 808 basamak atlandı)…

… 0 6 2 1 0 7 5 5 7 9 4 7 9 5 8 2 9 7 5 3 1 5 9 5 2 0 8 8 0 7 1 9 2 6 9 3 6 7 6 5 2 1 7 8 2 1 8 4 4 7 2 5 2 6 6 4 0 0 7 6 9 1 2 1 1 4 3 5 5 3 0 8 3 1 1 9 6 9 4 8 7 6 3 3 7 6 6 4 5 7 8 2 3 6 9 5 0 7 4 0 3 7 9 5 1 2 1 0 3 2 5 2 1 7 9 0 2 5 9 1

BİLİNEN EN BÜYÜK ASAL SAYI: 282.589.933 − 1

( 2^82.589.933 − 1)

BİLİNEN EN BÜYÜK ASAL SAYI LİSTESİ

KAYNAKLAR:
• Largest known prime number. (2018, 22 Aralık).
Erişim adresi en.wikipedia.org