BU KONUDA ÖĞRENECEKLERİMİZ:
✓ Ondalık Gösterimlerle İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
✓ Sonucu Yaklaşık Olarak Bulma

Bu konumuzda ondalık gösterimlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etmeyi öğreneceğiz. Konuya başlamadan önce ondalık gösterimlerde çarpma ve bölme işlemi ve ondalık gösterimleri yuvarlama konusuna göz atabilirsiniz.

Ondalık gösterimlerle yapılan işlemlerin sonuçlarını tahmin ederken, kesirlerin yaklaşık değerleri ile işlem yapılır. Yaklaşık değer bulunurken tam kısma veya belirli bir basamağa göre yuvarlama işlemi yapılır. Bulunan sonuç yaklaşık bir sonuçtur.

ÖRNEK: 2,92 + 9,15 işleminin sonucunu tahmin edelim.

2,92 sayısı 3’e yakındır. 9,15 sayısı 9’a yakındır.

Bu yüzden sonuç yaklaşık olarak 3 + 9 = 12’dir.

ÖRNEK: 6,51 + 3,122 işleminin sonucunu tahmin edelim.

6,51 sayısı 6,5’a yakındır. 3,122 sayısı 3’e yakındır.

Bu yüzden sonuç yaklaşık olarak 6,5 + 3 = 9,5’tir.

ÖRNEK: 12,93 − 9,8 işleminin sonucunu tahmin edelim.

12,93 sayısı 13’e yakındır. 9,8 sayısı 10’a yakındır.

Bu yüzden sonuç yaklaşık olarak 13 − 10 = 3’tür.

ÖRNEK: 42,1 + 0,834 − 6,85 işleminin sonucunu tahmin edelim.

42,1 sayısı 42’ye, 0,834 sayısı 1’e, 6,85 sayısı da 7’ye yakındır.

Bu yüzden sonuç yaklaşık olarak 42 + 1 − 7 = 36’dır.

ÖRNEK: 5,1 x 9,823 işleminin sonucunu tahmin edelim.

5,1 sayısı 5’e yakındır. 9,823 sayısı 10’a yakındır.

Bu yüzden sonuç yaklaşık olarak 5 x 10 = 50’dir.

ÖRNEK: 2,09 x 7,45 işleminin sonucunu tahmin edelim.

2,09 sayısı 2’ye yakındır. 7,45 sayısı 7,5’e yakındır.

Bu yüzden sonuç yaklaşık olarak 2 x 7,5 = 15’tir.

ÖRNEK: 49,2 : 4,934 işleminin sonucunu tahmin edelim.

49,2 sayısı 50’ye yakındır. 4,934 sayısı 5’e yakındır.

Bu yüzden sonuç yaklaşık olarak 50 : 5 = 10’dur.

ÖRNEK: 24,17 : 6,02 işleminin sonucunu tahmin edelim.

24,17 sayısı 24’e yakındır. 6,02 sayısı 6’ya yakındır.

Bu yüzden sonuç yaklaşık olarak 24 : 6 = 4’tür.

KONUYU PEKİŞTİRMEK İÇİN:

KONU KAZANIMLARI

BU KONUYLA İLGİLİ KAZANIMLAR:
✓ Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.

ÖNCEKİ KONUSONRAKİ KONU
Ondalık Gösterimlerle Çarpma ve BölmeOran ve Oran Çeşitleri